Когато има екип

Екипната работа е присъща за нашата гимназия. Голяма част от колегите сме нейни възпитаници и знаем какво е да се учи и преподава предмет на чужд език. И дойде времето това, което години е събирано и проверено в практиката, да бъде оформено като структурирано учебно помагало“. Това коментира за „Аз-буки“ Радослав Хитов, директор на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“
– Ловеч. Авторски екипи от нейни педагози създават 6 от 14-те учебни помагала за изучаване на предмети на чужд език по Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ за 2020 г.

https://press.azbuki.bg/novini-2021/broj-2-2021/kogato-ima-ekip/