ИНФОРМАЦИЯ

Информация за броя на незаетите места в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ прием осми клас по профили след трети етап на класиране:

профил немски език с английски език   – 2

профил френски език с английски език – 3

РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

CCF_000067