ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ПО ПРОФИЛИ СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

– чужди езици – немски език с английски език – 0

– чужди езици – английски език с немски език – 1

– чужди езици – френски език с английски език – 5

– чужди езици – испански език с английски език – 0

Заповед за определяне реда за попълване на незаетите места след трети етап на класиране

Ред за попълване на незаетите места по профили след трети етап на класиране