Интерактивен урок „Опасностите за здравето от употребата на ПАВ“

Във връзка с изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотичните вещества 2020-2024 г. Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ към Община Ловеч проведе на 12.06.2023 г. с ученици от 8. клас интерактивен урок на тема: „Опасностите за здравето от употребата на Психоактивни вещества /ПАВ/. Целта е  повишаване знанията на учениците относно вредното влияние на ПАВ върху организма и рисковете от развитие на зависимост.