ИЗПИТ ЗА НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

На 09.03.2022 година в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ град Ловеч при спазване на противоепидемичните мерки за безопасност се проведе писменият изпит за немска езикова диплома DSD I ниво А2 / В1. Явиха се над 70 ученици от 10 клас първи чужд език и 12 клас втори чужд език.

Сензационен е фактът, че нашите ученици са най- много на брой, почти една пета от всички кандидати в страната.

В седмицата 14-18.03.2022 година кандидатите показаха знанията си по график на устния изпит, проведен от квалифицирани за изпитващи преподаватели по немски език.

Важността на този сертификат се състои в това, че той е първата крачка по пътя към по високото ниво В 2/ С 1, подготовката за което тече паралелно в часовете по избираема подготовка. По- голямата част от учениците положиха устния изпит с ниво В 1.

Писменият изпит се проверява в Германия и резултатите се очакват до края на учебната година.

dav