ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА

Ученици от 8 а клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ заедно с преподавателя си по немски език Стефан Йорданов се включиха в изява, свързана със занимания по интереси в Ловешките училища „Засаждане на дръвчета““.

На територията на парк „Стратеш“ – в зоопарка и около него учениците засадиха дръвчета от вида черен бор.