ЗАПОВЕДИ НА МОН ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година.

https://www.mon.bg/upload/27600/zap1804_grafik-uchebno-vreme_310821.pdf

Заповед за определяне на дати за провеждане на национални външни оценявания /НВО/ и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година.

https://www.mon.bg/upload/27601/zap1805_NVO_310821.pdf

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити /ДЗИ, ДИППК/ и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 г.

https://www.mon.bg/upload/27602/zap1806_izpiti-sposobnosti_310821.pdf