НЕМСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Информация

 

 

 

 

 

 

НЕМСКИ ЕЗИК

Програмата „Немска езикова диплома В2/С1“

От 1996 година в ПЕГ „Екзарх Йосиф I.“ – Ловеч съществува програмата „Немска езикова диплома В2/С1“, която предоставя възможност на желаещите ученици, които изучават немски като първи чужд език да придобият езиков сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на немски език В2 или С1 съгласно Общоевропейската езикова рамка на ЕС.

От две години в гимназията работи г-жа Аня Шмидтс, която е регионален консултант и координатор по програмата и за езиковите гимназии в Монтана и Велико Търново. Основната подготовка е съсредоточена в 10, 11 и първите два месеца на 12 клас. От изключителна важност са придобитите по езика знания и в 8 и 9 клас. Програмата се финансира от Германското правителство чрез Службата за обучение в чужбина и Постоянната конференция на министрите на образованието на Федералните провинции. В България 23 училища имат право да подготвят ученици по тази програма. Основното изискване за да бъде едно училище включено в нея е поне два учебни предмета да се преподават на немски език. Всяка година през месец декември дванадесетокласници, които са се подготвяли по тази програма, се явяват на писмен и устен изпит.

Писменият изпит се състои от три части: четене с разбиране (4 задачи), слушане с разбиране (три задачи) и създаване на текст, който включва: резюме на статия, анализ на графика и подробна аргументация с лично становище по актуален проблем. Всички тези задачи се изпращат за оценяване в Германия. Устният изпит представлява защита на проект по актуален за Германия проблем и излагане на аргументирано мнение по зададена тема. Учениците защитават проектите си пред изпитна комисия, която оценява устната част. Издържалите писмения и устния изпит получават езиковия сертификат „Немска езикова диплома В2/С2“. Това е документ, който се изисква от университетите на Германия и Австрия. Подготовката за изпита и сертификатът са безплатни за учениците. Важен е и фактът, че валидността на този серификат не е ограничена във времето.

ПРИЗНАНИЕ ЗА НИВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

На проведения последен Педагогически съвет в ПЕГ „Екзарх Йосиф І”- Ловеч възпитаници на училището получиха своите сертификати за ниво на владеене на английски език FCE и CAE от университета Кеймбридж след успешно положен изпит, а с този свой успех направиха и още една решителна крачка към големия свят и едно по-добро бъдеще. Със своите високи постижения, а и поради факта, че са подготвени за съответните изпити само в рамките на планираното от училището обучение по чужд език, те показаха, че силната воля, упоритостта и мотивацията „отключват врати” и предоставят възможности. Резултатите в това направление не идват случайно – през последните няколко учебни години подготовката за сертификат се извършва методично и последователно, като преминава през няколко фази: започва в осми клас, продължава в девети, когато са предвидени допълнителни 72 часа в рамките на СИП или други програми за извънкласна дейност с цел интензивна подготовка по формата на всеки вид изпит, надгражда се в процеса на обучение в десети, единадесети и дванадесети клас. Само през тази година броят на учениците, положили изпита и успешно придобили FCE, е 17 души. По-интересен е фактът , че и ученици, чийто втори чужд език е английският, също имат интерес към предвидените програми, участват в обученията и се явяват на изпити. Безспорно е, че това участие в целенасоченото към полагане на изпит обучение дава възможност на учениците още по-добре да се справят и с изискванията за полагане на ДЗИ по английски език, затова и висок брой на възпитаници на гимназията, изучаващи английски като втори чужд език, избират в последствие възможността да се явят точно на английски като втора матура.

Признание за нивото на работата на английската колегия, както и на преподавателите, непосредствено ангажирани досега с групите за подготовка – госпожа Ана Василева и госпожа Снежана Димитрова, е и обстоятелството, че от 2011 година нашето училище е и изпитен център , което допълнително улеснява кандидатите – те имат възможност да положат изпит „на място”, тук, в Ловеч.

Ето какво споделя Върбинка Хаджидимитрова, Академичен директор на АВО-БЕЛ Езиков и изпитен център: „ За нас е истинско удоволствие да работим с високопрофесионалния екип от преподаватели по английски език на ПЕГ Екзарх Йосиф I, гр.Ловеч. Колегите активно участват в националните семинарни програми за повишаване на квалификацията си, търсят, усвояват и прилагат в работата си всички новости в чуждоезиковото обучение и неслучайно техните ученици са сред най- добре подготвените в цялата страна! Резултатите, които те постигат на изпитите за престижните международни сертификати на Университета Кеймбридж ,са наистина впечатляващи!”

Израз на удовлетворението от съвместната работа между училището и партниращите институции е фактът, че на ПЕГ „Екзарх Йосиф І” –Ловеч е връчен сертификат , защото учебното заведение е сред първите по успех за последните три години, което е и допълнителна мотивация за учители и ученици. Каква обаче е основната мотивация на учениците?

В разговор с един от „главните виновници” тези успехи да бъдат реалност, госпожа Снежана Димитрова, както и с някои от участниците в обучението, разбираме водещите причини. С помощта на тази квалификация, валидността на която е 36 години, учениците не само имат достъп до обучение в престижни университети в чужбина, а и получават много по-големи възможности за работа и общуване с хора от целия свят. Но това ли е всъщност единствената цел на самите възпитаници на гимназията? Това, което бива ценено в много по-голяма степен, е самият процес на подготовка за сертификатите FCE и CAE. Фактът, че всеки един от явилите се е подготвен само и единствено в училище и в групите за СИП, е причина и за сплотяването на учениците. Какви са предимствата на една такава подготовка за сертификат в рамките на училището? Едно от предимствата е финансовата гледна точка и фактът, че излишните разходи за допълнителни уроци изобщо не са нужни. А освен това една такава подготовка в училище показва и продуктивността на учителите и на тяхната дейност. „Нашата цел е да помогнем на учениците да получат сертификат, било то по английски, немски или френски език, без да се налагат допълнителни уроци. Успеем ли да го направим, удовлетворението от ползотворната работа е голямо, а учениците се чувстват горди със себе си”, споделя г-жа Димитрова. Другият голям „плюс” на подготовката за сертификат в училище са и приятелствата, които възникват в процеса на работа и подготовка. Ето защо чрез групите за подготовка за сертификат се надграждат и самите традиции на Езиковата гимназия в Ловеч, където всички членове на голямото семейство, учители и ученици, си съдействат, за да може всеки един да сбъдне своята мечта. Вярваме, че този процес на работа ще продължи и ще се надгражда в перспектива.

Биляна Микова, 12а клас