ЕЗИКОВАТА В ДАТИ

ИСТОРИЯТА НА ЛОВЕШКОТО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ В ДАТИ

10.12.1881 г. – Американско (основно) девическо училище

1888 г. – Американско девическо училище с две степени: първоначално и класно

30.05.1927 г. – Американска полукласическа гимназия 21.09.1942 г. – 24.10.1944 г.- Държавна девическа гимназия за нови езици

02.11.1944 г. – 02.08.1948 г. – Американска девическа гимназия

15.02.1950 – Средно училище за чужди езици ( СУЧЕ) с три отдела : английски език, немски език, френски език

1954 г. – Английският отдел се премества в София

07.09.1958 г. – Френският отдел се премества във Варна

07.09.1958 г. – Смесена гимназия за немски език „ Ернст Телман“ (СГНЕ)

1982 г. – Единно средно политехническо училище „ Ернст Телман“ (ЕСПУ)

1983 г. – Единно средно политехническо училище „ Ернст Телман“ (ЕСПУ) с УПК

1984 г. – Възстановява се изучаването на английски език 1986 г. – Възстановява се изучаването на френски език 1989 г. – Езикова гимназия (ЕГ) 1994 г. – Въвежда се изучаването на испански език

28.10.1997 г. – Гимазия за чужди езици „ Екзарх Йосиф I „ (ГЧЕ)

2016 г. – Профилирана езикова гимназия „ Екзарх Йосиф I „ (ПЕГ)