Еднократна помощ от 300 лева за всички първокласници и осмокласници през новата учебна 2021/2022 година

Уважаеми родители,

всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

За повече информация се запознайте с прикачения файл:

Писмо на ДАЕУ № ДАЕУ-13100 от 05.08.2021 г.