ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПЕГ „ЕАКЗАРХ ЙОСИФ I“

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК         – 3 ПАРАЛЕЛКИ, 78 УЧЕНИЦИ

АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ ЕЗИК   – 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ

ФРЕНСКИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       – 1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ

За повече информация посетете раздел „Прием“ в страницата.