ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СИМЕОНОВ – ГОСТ ЛЕКТОР В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

На 06.12.2022 г.  проф. д-р  Димитър Симеонов, зам. ректор на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, изнесе пред ученици от 11-ти и 12-ти клас профилирана подготовка по “ География и икономика“, „Предприемачество“, „История“, „Български език и литература“ на ПЕГ“Екзарх Йосиф I“ лекция на тема: „Реалност и тенденции в демографско-селищното развитие на България“.

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е асоциирано училище с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.