ДОБРИТЕ НОВИНИ

Катерина Събевска от  10 д клас на  ПЕГ „Екзарх Йосиф” гр. Ловеч печели допълнителната награда от КОНКУРС 2022 на АКВАРЕЛ „Защо искам да се върна присъствено в клас“ за есето, събрало най-голям вот от гласуване – Библиотека куб 9482 с размер 90х60х105 см. с цвят бяло/червено