Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.03.2024 г.

Бюджет 2024

Отчет за изразходените средства от бюджета към 31.12.2023 г

Бюджет 2023

Бюджет 2022

Бюджет 2021

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.09.2023 г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2023 г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.03.2023 г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.12.2022 г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.09.2022 г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 30.06.2022 г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 31.03.2022 г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 31.12.2021г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 30.09.2021

Отчет за изразходените средства по параграфи към 30.06.2021г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 31.03.2021

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 31.21.2020г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 30.09.2020г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 30.06.2020г.

Отчет на изразходваните средства по параграфи към 31.03.2020г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към31.12.2019г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.09.2019г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2019г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.12.2018г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.03.2018г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.09.2017г.

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2017г

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.03.2017г

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.12.2016г

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2016г

Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.03.2016г.

 Отчет за изразходваните средства по параграфи за период 01.01.2015 – 30.09.2015г.