ВАЖНО

Уважаеми родители и ученици,

поради задържане на заболяемост над 500 на 100000 в община Ловеч се удължава преустановяването на присъствените учебни занятия, считано до 26.11.2021 година.  Обучението за този период ще се осъществява в електронна среда от разстояние.