ВАЖНО!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  COVID-19

Епидемична обстановка към 20.09.2021 г

Ученици в карантина: 28

в т.ч. ученици с положителен ПСР-тест: 2

Педагогически персонал в карантина: 1

в т.ч. педагогически персонал с положителен ПСР-тест: 1

Непедагогически персонал в карантина: 0