БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС по повод успешно сътрудничество и оказана подкрепа при провеждане на Образователна програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Ловеч