БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Ръководството на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ изразява своята благодарност към преподавателския екип на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ за отличното представяне на ученици на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“.

Инна Дръндева ПЕГ „Екзарх Йосиф І“

Силвия Маринова ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 12 клас

Цветомир Маринов ПЕГ „Екзарх Йосиф І“, 11 клас

Благодарствено писмо

Инна Дръндева Сертификат

Инна Дръндева

Силвия Маринова

Цветомир Маринов