АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поради задържане на заболеваемостта над 500 на 100 000 за община Ловеч,  обучението в електронна среда от разстояние се удължава до 03.12.2021г. включително.