Учебна и училищна документация

ДОКУМЕНТИ

Правилник-за-дейността-на-ПЕГ-Екзарх-Йосиф-I-2020-2021-година

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата 2020-2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

VIII А класVIII Б клас,  VIII В клас,  VIII Г клас,  VIII Д клас,  VIII Е клас

–––––––––––––––––––––––––––––––

IX А класIX Б класIX В клас,   IX Г клас,  IX Д клас,  IX Е клас

–––––––––––––––––––––––––––––––

Х А клас,  Х Б класХ В клас,  Х Г клас,  Х Д клас, Х Е клас

–––––––––––––––––––––––––––––––

XI А класXI Б клас,  XI В клас,   XI Г клас,  XI Д клас,  XI Е клас

–––––––––––––––––––––––––––––––

ГРАФИЦИ

График за дейностите I учебен срок учебна 2021-2022 г.

График за провеждане на допълнителни консултации I учебен срок учебна 2021-2022 г.

График за провеждане на часовете по ФУЧ за I срок на учебната 2021-2022 година

 

БЛАНКИ

Бланка заявление за отсъствие от училище

Бланка заявление за отсъствие от общежитие  

Санкции по чл.68 ал.1 т. 1 и т.3

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК КОНСПЕКТИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1.Български език и литература

2.Немски език

3.Английски език

4.Френски език

5.Математика

6.Информатика и информационни технологии

7.Биология и здравно образование

8.Физика и астрономия

9.География и икономика

10.История и цивилизация

11.Химия и опазване на околната среда

12.Философия

13.Психология и логика

14.Етика и право