Съобщения

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

Епидемичната обстановка към 15.10.2021 г. е :

ученици в карантина: 58 в т. ч:

карантинирани паралелки: 2

ученици с положителен тест за COVID – 19: 5

педагогически персонал в карантина: 1 в т.ч с положителен тест за COVID – 19: 1

непедагогически персонал в карантина:0