Педагогически персонал

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 2020/2021г.

 

ДИРЕКТОР

Радослав Христов Хитов

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

Павлина  Съботинова Зарчева-Цанкова

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Галя Петрова Баева

 

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Иванка Петрова Драгнева

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Мария   Данаилова Денчева

Галина  Петкова  Иванова

Петя       Тихомирова        Ангелова

Мартин Пенчев  Стойнов

Надя      Илиянова  Христова

Наталия Пенкова Христова

Полина Здравкова Петрова

Диляна Георгиева Христова

 

НЕМСКИ ЕЗИК

 

Марибела Иванова Дамянова-Конова

Венелин  Георгиев Георгиев

Бранимира  Вълкова  Христова

Нели  Цанева  Парталозова

Татяна  Атанасова Цокова

Румяна  Николова Маринова

Ивайло  Петров  Генов

Цветелина  Пламенова Иванова

Гергана Илиева Шанкова –  Пъндева

Стефан Петков Стоянов

Ева  Цик

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Искра  Радославова Маринова

Снежанка  Димитрова   Димитрова

Десислава  Цочева  Филипова-Маринова

Павлина Зарчева-Съботинова

Ана Василева Витанова – Съева

Катя Иванова Стойкова

Диана  Цветанова   Сарафова

Петя Йорданова  Найденова

Маргарита  Иванова  Добрева

Пейо  Калинов   Пеев

Весела Радкова

Алисън Райс

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

Десислава Петрова  Трифонова

Ивета Семова

Михаела Йочевска

Светлена Георгиева

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

Ива Николова

Ивет   Пламенова   Василева

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Маринела  Митева    Кънчева

Ивелина  Севдалинова  Докторова

Хилда Стоянова Генова

Бисерка  Петкова  Йочева

Стефка Петкова Дафова

Ценка Христова

Детелина Димитрова Проданова

Радославка Маринчева

Цецка Пенчева

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Людмила   Иванова  Брънекова

Татяна  Недялкова Петкова

Станислав Владимиров Вълев

Катя Стефанова Начева

Радослав Хитов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Галина Цанкова Петкова

Цветелина Иванова

Иво   Георгиев   Райнов

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

 

Доминика Колева

Ива Николова

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Татяна  Симеонова  Колева

Галина  Цанкова  Петкова

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Тонка    Петрова  Гергинова

Бисерка Петкова Йочева

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Виолетка   Минкова  Нетова

Елена Мичкова  Патаринска

 

МУЗИКА

 

Иво Андреев

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Тони  Цанков  Христов

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Георги   Колев    Дойнов

Николай Балевски

Христофор           Добринов             Натов

Румен    Цоков    Рачев

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

Мариана  Генова  Вълева

Имела Христова  Иванова

Катя  Калоянова  Орешарова-Тихова

Албена  Цецкова Димитрова

Мариана  Цветанова Казашка

Димитър  Борисов  Николов

Валентин   Стойчев  Иванов

Стефан Митков Йорданов

Цецка Пенчева

Ива Николова

Радославка Маринчева

Светлена Георгиева

Георги Гергов

Кристина Конова

Мадлена Маринова

Теменуга   Недялкова  Иванова

Йордан Стойчев Найденов

Виолета Василева Събева

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 2017/2018г.

 

ДИРЕКТОР

Радослав Христов Хитов

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

Павлина  Съботинова Зарчева-Цанкова

Стефка  Петкова Дафова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Иванка  Цветкова Събева

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Иванка Петрова Драгнева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария   Данаилова Денчева

Галина  Петкова  Иванова

Петя       Тихомирова        Ангелова

Мартин Пенчев  Стойнов

Надя      Илиянова  Христова

Наталия Пенкова Христова

Диляна Георгиева Христова

НЕМСКИ ЕЗИК

Марибела Иванова Дамянова-Конова

Венелин  Георгиев Георгиев

Бранимира  Вълкова  Христова

Диана Стефанова  Генова

Нели  Цанева  Парталозова

Татяна  Атанасова Цокова

Маргаритка  Калчева   Калчевска

Румяна  Николова Маринова

Ивайло  Петров  Генов

Цветелина  Пламенова Иванова

Ева  Цик

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Искра  Радославова Маринова

Снежанка  Димитрова   Димитрова

Десислава  Цочева  Филипова-Маринова

Ана Василева Витанова – Съева

Катя Иванова Стойкова

Диана  Цветанова   Сарафова

Петя Йорданова  Найденова

Маргарита  Иванова  Добрева

Пейо  Калинов   Пеев

Емили  Елизабет Паксън

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Десислава Петрова  Трифонова

Петя       Илиева  Мичинова

Натали Венциславова     Маринова

Джулия Гренет

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Павлина  Съботинова   Зарчева-Цанкова

Ивет   Пламенова   Василева

МАТЕМАТИКА

Маринела  Митева    Кънчева

Ивелина  Севдалинова  Докторова

Благомирка  Тодорова   Фискучева-Павлова

Хилда Стоянова Генова

Бисерка  Петкова  Йочева

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Стефка  Петкова  Дафова

Детелина   Димитрова  Проданова

Бисерка  Петкова   Йочева

Хилда    Стоянова  Генова

Ивелина  Севдалинова  Докторова

Петя Добромирова Дачева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Людмила   Иванова  Брънекова

Татяна  Недялкова Петкова

Станислав Владимиров Вълев

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Наталия   Панева  Петкова

Иво   Георгиев   Райнов

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

Галя       Петрова                Баева

Цонка    Георгиева            Накова

 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Татяна  Симеонова  Колева

Галина  Цанкова  Петкова

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Тонка    Петрова  Гергинова

Петруша Танкова  Найденова-Шьопс

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Виолетка   Минкова  Нетова

Елена Мичкова  Патаринска

МУЗИКА

Мадлена Недкова  Маринова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Тони  Цанков  Христов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Георги   Колев    Дойнов

Елка       Александрова     Стоянова

Христофор           Добринов             Натов

Румен    Цоков    Рачев

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Мариана  Генова  Вълева

Катя Стефанова Начева

Имела Христова  Иванова

Катя  Калоянова  Орешарова-Тихова

Албена  Цецкова Димитрова

Мариана  Цветанова Казашка

Весела  Тихомирова Радкова

Бетина  Бориславова  Митева

Петя       Добромировa      Дачева

Димитър  Борисов  Николов

Валентин   Стойчев  Иванов

Стефан Петков Стоянов

Иван Банов Гечев

Гергана  Илиева  Шанкова – Пъндева

Теменуга   Недялкова  Иванова

Полина Здравкова Петрова

Виолета Василева Събева