Олимпиади

График за провеждане на общински кръг на олимпиади

Резултати общински кръг олимпиада по истории и цивилизации 2021-2022 година.

Резултати общински кръг олимпиада по химия и опазване на околната среда 2021-2022 година.

Резултати общински кръг олимпиада по английски език 2021-2022 година.

Резултати общински кръг олимпиада по физика 2021-2022 година.

Резултати общински кръг олимпиада по немски език 2021-2022 година.

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика

Резултати областен кръг многоезично състезание.

Резултати областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по български език и литература (2020-2021)

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език (2020-2021)

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език (2020-2021)

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература (2020/2021)

Резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по история (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по география (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по география (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по биология (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по биология (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по физика (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по физика (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по испански език(2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по испански език(2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по химия(2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по химия(2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по френски език(2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по френски език(2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по лингвистика (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по лингвистика (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по немски език(2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по немски език (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по английски език (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по английски език (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по математика (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика (2020-2021)

Списък на класираните за областния кръг ученици от олимпиадата по философия (2020-2021)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по философия (2020-2021)

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултати от областен кръг на олимпиадата по немски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език

Резултати от общински кръг на олимпиадата по немски език

Резултати от общински кръг на олимпиадата по френски език

Резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език

Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по български език и литература